Privacyverklaring

Wat staat er in deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van Positief Gezond Leven, beheerd door Elisa Strating.
Positief Gezond Leven is gevestigd in Velsen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71351469. Je kunt Positief Gezond Leven bereiken via e-mail op elisa@positiefgezondleven.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt, waarom je gegevens worden verzameld, hoe de wettelijke basis voor deze verzameling geregeld is en je rechten daarin.

Positief Gezond Leven zal deze privacyverklaring zo nu en dan bijwerken, bijvoorbeeld wanneer er wetswijzigingen zijn. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 december 2023.

Wettelijke basis & juridische gronden voor de verwerking van je gegevens

Er is toestemming van jou als persoon/bezoeker van de website om persoonlijke gegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om je te kunnen bereiken en informeren, voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Positief Gezond Leven rusten.

Je hebt het recht om op elk moment je toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

Doel verwerking persoonsgegevens

Positief Gezond Leven verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

Om de overeenkomst met je na te komen, verzamelt Positief Gezond Leven de volgende gegevens wanneer je contact opneemt via de website: contactgegevens, adresgegevens en telefoonnummer. Daarnaast bewaart Positief Gezond Leven je contactgegevens als je een opmerking achterlaat op de website of een klacht indient. Wanneer je de website bezoekt, ontvangt Positief Gezond Leven de volgende gegevens: locatie, IP-adres (geanonimiseerd voor zover toegestaan door de diensten) en andere gegevens verzameld via cookies. Als je daar toestemming voor geeft, kan Positief Gezond Leven je contactgegevens gebruiken om een nieuwsbrief of een interessant aanbod per e-mail te sturen. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het na kunnen komen van afspraken, het verzenden van nieuwsbrieven op verzoek, je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in diensten, het eventueel afhandelen van klachten, het volgen van het gebruik van de website door bezoekers (inclusief het gebruik van cookies), facturering en administratie.

Bewaartermijnen

Positief Gezond Leven bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens die moeten worden bewaard vanwege wettelijke verplichtingen, zoals die zijn opgelegd door de belastingautoriteiten, worden bewaard gedurende een periode van zeven jaar. Andere gegevens, zoals gegevens verzameld via cookies, worden twaalf maanden na je laatste bezoek aan de website verwijderd. Wanneer je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief of aanbiedingen, worden de bijbehorende persoonlijke gegevens bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Cookies

Op de website maakt Positief Gezond Leven gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer dat je de website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals de website van waaruit je naar deze website bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van op maat gemaakte informatie, informatie te verzamelen en de activiteit van de bezoeker op de website te volgen. Dit helpt Positief Gezond Leven je een goede gebruikerservaring te bieden.

Google Analytics

Positief Gezond Leven maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze kennis wordt door Positief Gezond Leven gebruikt om de website te verbeteren. Met Google Analytics wordt de informatie zoveel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie, inclusief het IP-adres van je computer, wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kun je de privacyverklaring van Google lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Social Media Cookies

Positief Gezond Leven heeft een LinkedIn media-button op de website geplaatst. Als je op deze button klikt om de LinkedIn-account te bezoeken, plaatst dit platforms cookies. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we naar de privacy- en/of cookieverklaringen van LinkedIn.

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website (positiefgezondleven.nl) van Positief Gezond Leven. Als je wordt doorgestuurd naar een andere website door op een link te klikken, geldt de privacyverklaring van die betreffende website. Positief Gezond Leven is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of de privacyverklaring ervan.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Je persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven waarmee Positief Gezond Leven samenwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst. Het webhostingbedrijf dat de website beheert en onderhoudt is Vimexx, waarvan de servers zich in Nederland bevinden. Je kunt de privacyverklaring van Vimexx raadplegen via de volgende link: https://www.vimexx.nl/Privacybeleid-vimex-0.1.pdf.

Veiligheid

Positief Gezond Leven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van Positief Gezond Leven heeft een SSL-certificaat, (is standaard toch?) waardoor gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden. Je herkent deze beveiliging door het slotje voor de url.

Privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je bepaalde rechten; het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens. Onder bepaalde omstandigheden heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken of een klacht in te dienen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een of meer van deze rechten wilt uitoefenen of als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar Elisa Strating van Positief Gezond Leven; elisa@positiefgezondleven.nl of te bellen met 06-29372572.